Trung tâm Kỹ Thuật Tài nguyên và Môi trường

{jcomments off}1. Tên gọi: TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

           Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở tổ chức lại của Trung tâm Kỹ thuật Địa chính theo quyết định số: 1111/QĐ-UBND ngày 24/4/2002 của UBND tỉnh Phú Yên.

trungtamkythuat

           - Trụ sở đơn vị tại: 73 Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, TP.Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

           - Người đại diện: ông Mai Tấn Lộc - Giám đốc.

- Điện thoại: 057.3825429 - Fax: 057.3825429

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

          2. Chức năng:

         Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường hoạt động theo phương thức lấy thu bù chi (quỹ lương tự trang trải), chịu sự lãnh đạo toàn diện của Giám đốc Sở.Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng để hoạt động.

           3. Nhiệm vụ:

  • Điều tra, khảo sát lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật các công trình về tài nguyên và môi trường.
  • Đo đạc lưới tọa độ địa chính, đo đạc lập các loại bản đồ, hồ sơ kỹ thuật thửa đất theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Lập các loại bản đồ chuyên ngành tài nguyên và môi trường.
  • Đăng ký lập hồ sơ địa chính.
  • Lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.- Làm dịch vụ lập các dự án về môi trường.
Sotnmtphuyen.gov.vn
...