Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường

{jcomments off}1. Tên gọi: TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG.

Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường được thành lập trên cơ sở tổ chức lại của Trung tâm Thông tin lưu trữ Địa chính.

trungtamcntt

Trung tâm Công nghệ Thông tin TN&MT được thành lập tại quyết định số 1111/QĐ/2002/QĐ-UBND ngày 06/04/2002 của UBND tỉnh Phú Yên

Trụ sở làm việc; 62A, Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Người đại diện: Ông Lê Trung Kiên - Phó Giám đốc phụ trách.

Điện thoại: 0573842377.

2. Chức năng:

  • Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp, quản lý và tổ chức việc thu nhập, xử lý, lưu trữ, khai thác thông tin, tài liệu về tài nguyên và môi trường và chịu sự chỉ đạo toàn diện của Giám đốc Sở và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Thông tin và Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng để hoạt động.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn:

  • Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện việc thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu về tài nguyên và môi trường.
  • Ứng dụng công nghệ tin học vào việc thu thập lưu trữ, khai thác hồ sơ tài liệu về tài nguyên và môi trường.
  • Cung cấp thông tin tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.
  • Thực hiện việc chuyển giao công nghệ tin học và lưu trữ tư liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.
  • Hướng dẫn việc thu thập, xử lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về tài nguyên và môi trường của các huyện, thị xã.
Sotnmtphuyen.gov.vn
...