Chi cục Bảo vệ Môi trường

{jcomments off}1. Tên gọi: CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG.

Chi cục Bảo vệ môi trường là một đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên được thành lập tại Quyết định số 413/QĐ-UBND, ngày 10/3/2008 của UBND tỉnh Phú Yên về việc thành lập Chi cục Bảo vệ môi trường.

Trụ sở làm việc:

          Địa chỉ: 73 Phạm Ngọc Thạch, P9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

          Điện thoại: 057 3556804

chicucbaovemoitruong

2. Chức năng:

Theo quyết định trên, Chi cục Bảo vệ môi trường có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; phối hợp với thanh tra Sở Tài nguyên- Môi trường thực hiện thanh tra, phát hiện các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn; đề nghị giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường xử lý theo thẩm quyền...

Sotnmtphuyen.gov.vn
...