Ban biên tập Cổng Thông Tin

Liên hệ

Ban biên tập Portal

Địa chỉ:
Trụ sở: 62A, Lê Duẩn, Phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Điện thoại: Điện thoại: 057.3843900

http://www.sotnmtphuyen.gov.vn

Gửi Email

Gửi Email. Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Cảm ơn các bạn đã truy cập Portal, mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Điện thoại:

057.3842377

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Ngô Quang Phú

DĐ: 0914. 072. 270

Email:

quangphutnmtpy@gmail.com

Sotnmtphuyen.gov.vn
...