V/v góp ý quy chế chi tieu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

V/v góp ý quy chế chi tieu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ tại: Đây

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018

Thông báo giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại năm 2018.

Tải file Thông báo giải thưởng tại: Đây

Công văn số: 7027/UBND-NC, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông liên quan đến các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên địa bàn tỉnh

Công văn số: 7027/UBND-NC, ngày 14/12/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông liên quan đến các hoạt động cổ vũ đội tuyển bóng đá Việt Nam trên địa bàn tỉnh.

Tải file 7027 tại:  hĐây

Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường

Thông báo số: 729/TB-STNMT, ngày 06/12/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file thông báo số 729 tại: Đây

Quyết định số: 13/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 13/QĐ-XPVPHC ngày 26/11/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên : Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file quyết định số 13 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...