Công văn số: 675/TB-UBND, ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức huyện Đông Hòa

Công văn số: 675/TB-UBND, ngày 15/9/2017 của UBND huyện Đông Hòa V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của công chức, viên chức huyện Đông Hòa.

Tải file công văn số 675 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...