Thông báo số: 585/TB-TTr ngày 20/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Thông báo số: 585/TB-TTr ngày 20/9/2017 của Thanh tra tỉnh Phú Yên V/v sử dụng hộp thư công vụ trong trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức Thanh tra tỉnh.

Tải file Thông báo số 585 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...