Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017

Công văn số: 2573/STNMT-VP ng2y 28/9/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường V/v triền khai thực hiện các biện pháp bảo vệ người, máy móc, thiết bị, nhà và công trình xây dựng nhằm chủ động phòng ngừa, ứng phó với các tình huống trong mùa mưa bão năm 2017.

Tải file công văn số 2573 tại: Đây

Tải Công điện số 1432 và các văn bản có liên quan tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...