Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Dự thảo về Quy định kỹ thuật về lập quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Tin mới

Sotnmtphuyen.gov.vn
...