Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Triển khai chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Kế hoạch số: 175/KH-UBND ngày 01/11/2017 của UBND tỉnh Phú Yên: Triển khai chương trình hành động số 17-CTr/TU của Tỉnh ủy về phát triển Kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Kế hoạch số 175 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...