Thông báo số: 189/TB-SXD ngày 17/11/2017 của Sở Xây dựng: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Thông báo số: 189/TB-SXD ngày 17/11/2017 của Sở Xây dựng: Thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Tải file Thông báo số 189 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...