Thông báo số: 146/SKHCN ngày 24/11/2017 của Sở Khoa học Công nghệ V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CCVCNLĐ, cơ quan Sở KH&CN Phú Yên

Thông báo số: 146/SKHCN ngày 24/11/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ V/v sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc chuyên môn, nghiệp vụ của CCVCNLĐ, cơ quan Sở KH&CN Phú Yên.

Tải file Thông báo số 146 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...