Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Dự thảo Quyết định về việc Ban hành Quy chế chi tiết nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file dự thảo Quyết định tại: Đây ( có kèm theo Dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công của Sở TN&MT)

Sotnmtphuyen.gov.vn
...