Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Dự thảo thủ tục hành chính về “ Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường”

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...