Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thông báo số: 698/TB-STNMT ngày 29/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công bố số điện thoại nóng thực hiện chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tải file Thông báo số 698 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...