Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Thông báo số: 17/STNMT ngày 12/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017-2018 của tỉnh Phú Yên và thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển công chức.

Tải file Thông báo số 17 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...