Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 29/TB-STNMT ngày 17/01/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Tổng kết tình hình khí tượng thủy văn năm 2017 và nhận định tình hình khí tượng thủy văn mùa khô năm 2018 khu vực tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 29 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...