Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tài liệu họp báo Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Tải file tài liệu tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...