Quyết định số: 61/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường và ban hành Quy chế hoạt động trên đị

Quyết định số: 61/QĐ-STNMT ngày 20/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc thiết lập, công bố đường dây nóng tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức và cá nhân về ô nhiễm môi trường và ban hành Quy chế hoạt động trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 61 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...