Công văn số: 702/STNMT-VPĐK ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Quyết định thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệ

Công văn số: 702/STNMT-VPĐK ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v góp ý Quyết định thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải File Công văn số 702 tại: Đây ( có kèm theo Dự thảo về Quyết đnh thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, thực hiện một số việc liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...