Thông báo số: 123/TB-STNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh P

Thông báo số: 123/TB-STNMT ngày 21/3/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ đất san lấp thôn Phú Tân 2, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 123 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...