Quyết định số: 470/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 470/QĐ-UBND ngày 09/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện mô hình hẹn giờ giao dịch theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 470 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...