Danh sách Phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng đề nghị tiêu hủy năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Danh sách Phôi giấy chứng nhận bị hư hỏng đề nghị tiêu hủy năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file danh sách tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...