Tài liệu Hội thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ; Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên

Tài liệu Hội thảo kết quả thực hiện nhiệm vụ; Nghiên cứu, thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên.

Tải file báo cáo tóm tắt nhiệm vụ thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Phú Yên tại: Đây

Tải file Thống kê các khu vực cần thiết lập hành lang tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...