Quyết định số: 11/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 11/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống quản lý văn bản, điều hành và liên thông văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 11 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...