Công văn số: 1611/UBND-NC ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ

Công văn số: 1611/UBND-NC ngày 03/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v Triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 78/TB-VPCP ngày 27/02/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Tải file công văn số 1611 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...