Chỉ thị số: 22-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018

Chỉ thị số: 22-CT/TU ngày 21/3/2018 của Tỉnh ủy Phú Yên về việc triển khai các nhiệm vụ sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.

Tải file Chỉ thị số 22 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...