Quyết định số: 92/QĐ-STNMT ngày 03/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BA 912928 và BA 912929 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 26/01/2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư v

Quyết định số: 92/QĐ-STNMT ngày 03/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BA 912928 và BA 912929 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên cấp ngày 26/01/2011 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Biển Xanh.

Tải file Quyết định số 92 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...