Thông báo số: 167/TB-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Thông báo số: 167/TB-STNMT ngày 23/4/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc kế hoạch đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu năm 2018 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file Thông báo số 167 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...