Quyết định số: 03/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số: 03/QĐ-XPVPHC ngày 07/5/2018 của Chánh Thanh tra - Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 03 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...