Thông báo số: 03/TB-TTPTQĐ ngày 17/5/2018 của Trung tâm Phát triển Quĩ Đất- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo số: 03/TB-TTPTQĐ ngày 17/5/2018 của Trung tâm Phát triển Quĩ Đấ t- Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản.

Tải file Thông báo số 03 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn