Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Quyết định số: 957/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn và biến đổi khi hậu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải file quyết định số 957 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...