Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Thông báo số: 338/TB-STNMT ngày 31/5/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TN&MT.

Tải file Thông báo số 338 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...