Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Công văn số: 2891/UBND-NC ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: V/v thực hiện quy định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt.

Tải file Công văn số 2891 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...