Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên

Quyết định số: 134/QĐ-STNMT, ngày 14/6/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Ban hành quy chế quản lý và sử dụng xe ô tô tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên.

Tải file Quyết định số 134 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...