Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển, nhất định cho tổ chức cá nhân, khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Dự thảo Nghị định quy định giao các khu vực biển, nhất định cho tổ chức cá nhân, khai thác, sử dụng tài nguyên biển.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...