Quyết định số: 08/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra -Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Quyết định số: 08/QĐ-XPVPHC, ngày 15/6/2018 của Chánh Thanh tra -Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 08 tại: Đây

Tin mới

Sotnmtphuyen.gov.vn
...