Quyết định số: 1170/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số: 1170/QĐ-UBND, ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tải file Quyết định số 1170 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...