Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ

Công văn số: 714/SNV-CCHC ngày 20/6/2018 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên V/v hướng dẫn người dân, doanh nghiệp gửi phản ánh kiến nghị đến hệ thống thông tin PAKN trên cổng thông tin điện tử Bộ Nội vụ.

Tải file Công văn số 714 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...