Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Thông báo số: 444/TB-STNMT, ngày 12/7/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên về việc vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt.

Tải file thông báo số 444 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...