Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Quyết định số: 09/QĐ-XPVPHC, ngày 18/7/2018 của Chánh Thanh tra-Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản.

Tải file Quyết định số 09 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...