Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên.

Tải file thực hiện dự toán ngân sách tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...