Dự thảo Thông tư quy định quy trình khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu trên biển.

Dự thảo Thông tư: quy định quy trình khắc phục sự cố môi trường do tràn dầu trên biển.

Tải file Dự thảo tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...