Thông báo số: 555/TB-STNMT, ngày 17/9/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Mai Kim Lộc về kết quả xử lý phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về việc UBND xã An Ninh Tây cho phép một số

Thông báo số: 555/TB-STNMT, ngày 17/9/2018 của Sở tài nguyên và Môi trường Phú Yên: Kết luận của Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường – Mai Kim Lộc về kết quả xử lý phản ánh của Báo Tài nguyên và Môi trường về việc UBND xã An Ninh Tây cho phép một số đơn vị thi công khai thác đất trái phép tại khu vực nghĩa trang Lò Dầu, xã An Ninh Tây, huyện Tuy An.

Tải file thông báo số 555 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...