Về việc công khai Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia dự thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên; thời gian tổ chức bán tài liệu, thu phí thi và tổ chức ôn tập.

Thông báo số 01/TB-HĐTTCC ngày 14/9/2018 của Hội Đồng thi tuyển công chức năm 2017-2018 tỉnh Phú Yên;

Tải Thông báo số 01 tại: Đây

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển thi tuyển công chức năm 2017-2018 vào Sở Tài nguyên và Môi trường;

Tải Danh sách tại: Đây

-Thời gian tổ chức bán tài liệu, thu phí thi và tổ chức ôn tập;

+ Thí sinh có mặt trước 1400 ngày 28/9/2018 tại trường Đại học Phú Yên (khi đi mang theo 400.000 đồng để nộp lệ phí thi tuyển và mua tài liệu ôn tập).

+ Thí sinh có mặt trước 7h00 ngày 29/9/2018 (thứ bảy) tại nhà văn hóa Liên đoàn lao động tỉnh (số 276 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa

Người tham gia dự tuyển có thể đến trực tiếp tại trụ sở làm việc chính của Sở Tài nguyên và Môi trường, trụ sở làm việc của Sở nội vụ, hoặc truy cập vào trang thông tin điện tử của Sở tài nguyên và môi trường, Sở nội vụ để tìm hiểu thông tin và thực hiện.

Sotnmtphuyen.gov.vn
...