Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Kết luận số: 09/KL-STNMT, ngày 18/9/2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường: về kết quả thanh tra việc chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường đối với 03 đơn vị tại khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa.

Tải file kết luận số 09 tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...