V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

V/v góp ý dự thảo Quy định “lập thẩm định và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Tải Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định Lập, thẩm định và phê duyệt tại: Đây

Tải Dư thảo Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn tỉnh Phú Yên tại: Đây

Sotnmtphuyen.gov.vn
...