Quyết định số: 2020/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018.

Quyết định số: 2020/QĐ-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc công nhận kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) của tỉnh Phú Yên năm 2018.

Tải file Quyết định số 2020 tại: Đây

Tin mới

Sotnmtphuyen.gov.vn
...