Chỉ thị số: 22/CT-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tăng cường công tác quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Chỉ thị số: 22/CT-UBND, ngày 24/10/2018 của UBND tỉnh Phú Yên V/v tăng cường công tác quản lý tài chính-ngân sách Nhà nước trên địa bàn.

Tải file Chỉ thị số 22 tại: Đây

Các tin khác

Sotnmtphuyen.gov.vn
...