Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên: Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi tr

Quyết định số: 2093/QĐ-UBND, ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh Phú Yên:

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tải file Quyết định số 2093 tại: Đây (nguồn từ Công thông tin điện tử UBND tỉnh Phú Yên).

Sotnmtphuyen.gov.vn
...